Fair & Festivals

FAIR & FESTIVALS

 Months   Name   2011   2012   2013   2014   2015   2016  
Jan.   Nagaur Cattle Fair

Nagaur
  22-25 Jan.   10-13 Feb.   30-01 Feb.   17-20 Feb.   06-09 Feb.   26-29 Jan.  
 
Jan.   Camel Festival Bikaner

Bikaner
  31-02 Jan.   18 -19   08-09 Jan.   26-27 Jan.   15 –   04 –  
 
Feb.   Brij Festival

Bharatpur
  02-04 Feb.   02-04 Feb.   02-04 Feb.   02-04 Feb.   02-04 Feb.   02-04 Feb.  
 
Feb.   Alwar Festival

Alwar
  12-13 Feb.   12-13 Feb.   12-13 Feb.   12-13 Feb.   12-13 Feb.   12-13 Feb.  
 
Feb   Desert Festival

Jaisalmer
  16-18 Feb   05-07 Feb.   23-25 Feb.   12-14 Feb.   01-03 Feb.   01-03 Feb.  
 
Feb.   Elephant Festival

Jaipur
  28 Feb.   19 Mar.   07 Mar.   26 Mar.   16 Mar.   05 Mar.  
 
Mar.   Mewar Festival

Udaipur
  18-20 Mar.   06-08 Apr.   25-27 Mar.   13-15 Apr.   02-04 Apr.   22-24 Mar.  
 
Mar.   Kailadevi Fair

Karauli
  12 Mar.   31 Mar.   19 Mar.   07 Apr.   28 Mar.   17 Mar.  
 
Mar.   Mahavir ji Fair

Mahavirji
  24-30 Mar.   12-18 Apr.   01-06 Apr.   20-25 Apr.   08-15 Apr.   28-04 Apr.  
 
Apr.   Gangaur Festival

Jaipur
  06-07 Apr.   25-26 Mar.   25-26 Mar.   13-14 Apr.   02-03 Apr.   22-23 Mar.  
 
May   Summer Festival

Mt. Abu
  26-28 May   15-17 May   04-06 May   23-25 May   12-14 May.   02-04 May.  
 
Aug.   Teej Festival

Jaipur
  12-13 Aug.   02-03 Aug.   22-23 July   09-10 Aug.   30-31 July   17-18 Aug.  
 
Sept.   Matasya Festival

Alwar
  15-16 Sept.   04-05 Oct.   22-23 Oct.   12-13 Oct.   02-03 Oct.   21-22 Oct.  
 
Oct.   Marwar Festival

Jodhpur
  21-22 Oct.   10-11 Oct.   28-29 Oct.   17-18 Oct.   07-08 Oct.   22-27 Oct.  
 
Oct.   Dussehra Festival

Kota
  15-17 Oct.   04-06 Oct.   22-24 Oct.   12-14 Oct.   01-03 Oct.   21-22 Oct.  
 
Nov.   Pushkar Fair

Pushkar
  13-21 Nov.   02-10 Nov.   20-28 Nov.   09-17 Nov.   30-06 Nov.   18-25 Nov.  
 
Nov.   Chandrabhaga Fair

Jhalawad
  09-11 Nov.   27-29 Nov.   27-29 Nov.   16-18 Nov.   05-07 Nov.   24-26 Nov.  
 
Dec   Winter Festival

Mount Abu
  29-31 Dec   29-31 Dec   29-31 Dec   29-31 Dec   29-31 Dec   29-31 Dec  
 
 Months   Name   2011   2012   2013   2014   2015   2016  
Jan.   Nagaur Cattle Fair

Nagaur
  22-25 Jan.   10-13 Feb.   30-01 Feb.   17-20 Feb.   06-09 Feb.   26-29 Jan.  
 
Jan.   Camel Festival Bikaner

Bikaner
  31-02 Jan.   18 -19   08-09 Jan.   26-27 Jan.   15 –   04 –  
 
Feb.   Brij Festival

Bharatpur
  02-04 Feb.   02-04 Feb.   02-04 Feb.   02-04 Feb.   02-04 Feb.   02-04 Feb.  
 
Feb.   Alwar Festival

Alwar
  12-13 Feb.   12-13 Feb.   12-13 Feb.   12-13 Feb.   12-13 Feb.   12-13 Feb.  
 
Feb   Desert Festival

Jaisalmer
  16-18 Feb   05-07 Feb.   23-25 Feb.   12-14 Feb.   01-03 Feb.   01-03 Feb.  
 
Feb.   Elephant Festival

Jaipur
  28 Feb.   19 Mar.   07 Mar.   26 Mar.   16 Mar.   05 Mar.  
 
Mar.   Mewar Festival

Udaipur
  18-20 Mar.   06-08 Apr.   25-27 Mar.   13-15 Apr.   02-04 Apr.   22-24 Mar.  
 
Mar.   Kailadevi Fair

Karauli
  12 Mar.   31 Mar.   19 Mar.   07 Apr.   28 Mar.   17 Mar.  
 
Mar.   Mahavir ji Fair

Mahavirji
  24-30 Mar.   12-18 Apr.   01-06 Apr.   20-25 Apr.   08-15 Apr.   28-04 Apr.  
 
Apr.   Gangaur Festival

Jaipur
  06-07 Apr.   25-26 Mar.   25-26 Mar.   13-14 Apr.   02-03 Apr.   22-23 Mar.  
 
May   Summer Festival

Mt. Abu
  26-28 May   15-17 May   04-06 May   23-25 May   12-14 May.   02-04 May.  
 
Aug.   Teej Festival

Jaipur
  12-13 Aug.   02-03 Aug.   22-23 July   09-10 Aug.   30-31 July   17-18 Aug.  
 
Sept.   Matasya Festival

Alwar
  15-16 Sept.   04-05 Oct.   22-23 Oct.   12-13 Oct.   02-03 Oct.   21-22 Oct.  
 
Oct.   Marwar Festival

Jodhpur
  21-22 Oct.   10-11 Oct.   28-29 Oct.   17-18 Oct.   07-08 Oct.   22-27 Oct.  
 
Oct.   Dussehra Festival

Kota
  15-17 Oct.   04-06 Oct.   22-24 Oct.   12-14 Oct.   01-03 Oct.   21-22 Oct.  
 
Nov.   Pushkar Fair

Pushkar
  13-21 Nov.   02-10 Nov.   20-28 Nov.   09-17 Nov.   30-06 Nov.   18-25 Nov.  
 
Nov.   Chandrabhaga Fair

Jhalawad
  09-11 Nov.   27-29 Nov.   27-29 Nov.   16-18 Nov.   05-07 Nov.   24-26 Nov.  
 
Dec   Winter Festival

Mount Abu
  29-31 Dec   29-31 Dec   29-31 Dec   29-31 Dec   29-31 Dec   29-31 Dec